KAPITAL sẽ tư vấn và đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện toàn bộ các nội dung công việc nhằm tối đa hóa lợi ích của khách hàng trong mỗi quyết sách đầu tư mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp gồm có: tư vấn định giá dựa trên việc khảo sát, phân tích, đánh giá toàn diện doanh nghiệp và ngành, tư vấn giải pháp tái cấu trúc để gia tăng giá trị của doanh nghiệp cho bên bán/ tạo cấu trúc phù hợp nhất cho bên mua đồng thời tư vấn lập hồ sơ chào bán (IM, Teaser, mô hình tài chính ) cho bên bán/ tư vấn Due Diligence cho bên mua, tư vấn đàm phán mua bán, tư vấn hỗ trợ khách hàng trong thực hiện thủ tục hoàn tất đầu tư và tư vấn hậu M&A.

Kết quả cụ thể của hoạt động tư vấn bao gồm:

1.       Báo cáo tư vấn đánh giá cơ hội đầu tư

2.       Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp

3.       Báo cáo phân tích rủi ro đầu tư

4.       Báo cáo tư vấn cấu trúc sản phẩm đầu tư

5.       Báo cáo tư vấn chiến lược đầu tư

6.       Teaser, IM, Mô hình định giá

7.       Danh sách cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp phục vụ hoạt động M&A

8.       Tham gia thực hiện Due Diligence

9.       Tham gia quá trình đàm phán đầu tư

10.   Hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất đầu tư

11.   Tư vấn hậu M&A

12.   Các cuộc họp trao đổi, tư vấn và trình bầy kế hoạch, giải pháp

Công ty CP đầu tư Kim Long – KAPITAL luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý khách hàng để hoàn thành mọi thủ tục mua/bán/sáp nhập doanh nghiệp/công ty. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số hotline của công ty: 024.3783.3160 . Chúng tôi rất hân hạnh khi được đón tiếp quý khách hàng.

The wealth in the government would https://essaydragon.com/ then trickle down through society.