Tư vấn pháp lý doanh nghiệp là vô cùng cần thiết đối với một doanh nghiệp dù mới hay là đã đi vào hoạt động. Bởi lẽ vẫn đề pháp lý là vấn đề có tính chất quan trọng và là nền tảng pháp lý cần phải có của doanh nghiệp vì nó là yếu tố cốt lõi để duy trì sự ổn định, thành công trong kinh doanh của công ty đó. Những nền tảng pháp lý từ việc thành lập, điều hành quản lý bộ máy trong nội bộ và những họat động kinh doanh, phá sản, Tranh chấp hợp đồng,… Vậy nên cần 1 công ty am hiểu về pháp lý để hỗ trợ và tư vấn cho doanh nghiệp bạn là điều thiết yếu.

Công ty cổ phần đầu tư Kim Long – KAPITAL là công ty chuyên về tư vấn pháp sẽ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp của bạn hiểu về bộ luật pháp lý doanh nghiệp để tránh những sai sót gặp phải trong thời gian hoạt động của công ty.

Những dịch vụ tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại công ty cổ phần đầu tư Kim Long – KAPITAL

  1. Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp hiểu chi tiết về quy định pháp luật liên quan tới doanh nghiệp, luật kinh doanh, hợp đồng…
  2. Tư vấn và hỗ trợ pháp lý về cơ cấu tổ chức bộ máy và xây dựng nội dung hồ sơ nội bộ doanh nghiệp trong đó bao gồm những nội quy cần thiết, cách quản trị bộ máy, hợp đồng lao động và cùng nhiều mục liên quan đến nội bộ công ty
  3. Tư vấn và hỗ trợ khi đại diện pháp luật doanh nghiệp muốn chuyển đổi tên công ty, đổi trụ sở chính, đổi loại hình doanh nghiệp, và mở thêm chi nhánh ở cách tỉnh thành khác
  4. Tư vấn chọn loại hình doanh nghiệp và những pháp lý liên qua đến thành lập công ty cho người mới muốn thành lập công ty bao gồm những loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH 1 thành viên, Công ty THHH 2 thành viên, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và một số loại hình doanh nghiệp khác.
  5. Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp khi gặp trường hợp muốn dừng vĩnh viễn, giải thể hoạt động của công ty.
  6. Tư vấn và hỗ trợ quy trình và vấn đề pháp lý và các tổ chức cuộc họp hội đồng thành viên cho công ty THHH và cuộc họp hội đồng quản trị cho công ty cổ phần.
  7. Tư vấn và hỗ trợ những văn bản liên quan đến luật pháp, làm bảo hiểm, hợp đồng lao động, thuế cho doanh nghiệp
  8. Tư vấn giải quyết tranh chấp với các hình thức phù hợp như giải quyết tranh chấp thông qua tòa án, trọng tài hoặc thậm chí là hòa giải.
  9. Tư vấn các vấn đề khác của doanh nghiệp như đăng ký nhà thầu, tư vấn luật sở hữu trí tuệ

Sự ổn định và thành công của doanh nghiệp bạn chính là thước đo năng lực của Kim Long – KAPITAL. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ số hotline của công ty: …………………….

Profiled in the april issue of working mother magazine, tutor https://domyhomework.guru.