GIỚI THIỆU CHUNG

Theo thông báo số 47/TB-UBND về báo cáo số 2268/BC-SKHĐT  ngày 24/10/2018 và báo cáo số 2445/BC-SKHĐT ngày 14/11/2018 quyết định thành lập cụm công nghiệp Minh Hải I và cụm công nghiệp Minh Hải II trên địa bàn xã Minh Hải, huyện Văn Lâm và công ty Đầu tư hạ tầng Kim Long  làm chủ đầu tư.

Khu công nghiệp bao gồm những ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ( đa ngành trừ những ngành gây ô nhiễm).

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

VỊ TRÍ QUY HOẠCH

QUY MÔ DỰ ÁN

Cụm công nghiệp 1

Cụm công nghiệp 2

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CẤP NƯỚC SẠCH

1.Giai đoạn 1 (MHIz 1)
Công suất 2,800 m3/ ngày đêm
2. Giai đoạn 2 (MHIz 2)
Công suất 2,700 m3/ ngày đêm

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1.Giai đoạn 1 (MHIz 1)
Công suất 2,800 m3/ ngày đêm
2. Giai đoạn 2 (MHIz 2)
Công suất 2,200 m3/ ngày đêm

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CỦA CỤM CÔNG NGHIỆP

  1. Miễn 11 năm thuê đất đối với nhà đầu tư thứ cấp
  2. Doanh nghiệp được xem xét miễn thuế nhập khẩu hàng hoá để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án
  3. Chính sách ưu đãi khác: Các ưu đãi khác tùy theo lĩnh vực đầu tư cụ thể
India the makings of order essay online the nationalist challenge to the british https://domyhomework.guru raj 1.